Autobusno stajalište Bakarac Hrvatska

  -> Povoljan smještaj u Bakarcu
 
 
dolasci:
DOL.
 
IZ PRAVCA
PRIJEVOZNIK
06:08
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
06:21
Rijeka
Autotrans - Rijeka
06:35
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
06:35
Šmrika
Autotrans - Rijeka
06:35
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
06:57
Rijeka
Autotrans - Rijeka
07:08
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
07:08
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
07:08
Šmrika
Autotrans - Rijeka
07:08
Šmrika
Autotrans - Rijeka
07:08
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
07:08
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
07:12
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
07:12
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
07:12
Krk
Autotrans - Rijeka
07:12
Krk
Autotrans - Rijeka
07:12
Malinska
Autotrans - Rijeka
07:12
Malinska
Autotrans - Rijeka
07:12
Njivice
Autotrans - Rijeka
07:12
Njivice
Autotrans - Rijeka
07:36
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
07:36
Šmrika
Autotrans - Rijeka
07:36
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
07:47
Baška
Autotrans - Rijeka
07:47
Veli Lošinj
Autotrans - Rijeka
07:47
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
07:47
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
07:47
Njivice
Autotrans - Rijeka
07:47
Malinska
Autotrans - Rijeka
07:47
Malinska
Autotrans - Rijeka
07:47
Krk
Autotrans - Rijeka
07:47
Hrasta
Autotrans - Rijeka
08:08
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
08:08
Pag
Autotrans - Rijeka
08:08
Rab
Autotrans - Rijeka
08:08
Šmrika
Autotrans - Rijeka
08:08
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
09:13
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
09:13
Šmrika
Autotrans - Rijeka
09:13
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
09:13
Gospić
Autotrans - Rijeka
09:20
Rijeka
Autotrans - Rijeka
09:20
Zagreb
Autotrans - Rijeka
09:57
Zagreb
Autotrans - Rijeka
09:57
Rijeka
Autotrans - Rijeka
10:08
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
10:08
Šmrika
Autotrans - Rijeka
10:08
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
10:27
Baška
Autotrans - Rijeka
10:27
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
10:27
Krk
Autotrans - Rijeka
10:27
Malinska
Autotrans - Rijeka
10:27
Njivice
Autotrans - Rijeka
11:51
Malinska
Autotrans - Rijeka
11:51
Zagreb
Autotrans - Rijeka
11:51
Baška
Autotrans - Rijeka
11:51
Njivice
Autotrans - Rijeka
11:51
Rijeka
Autotrans - Rijeka
11:51
Krk
Autotrans - Rijeka
11:51
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
12:08
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
12:08
Šmrika
Autotrans - Rijeka
12:08
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
12:27
Rijeka
Autotrans - Rijeka
12:27
Zagreb
Autotrans - Rijeka
12:27
Zagreb
Autotrans - Rijeka
12:28
Malinska
Autotrans - Rijeka
12:28
Njivice
Autotrans - Rijeka
12:28
Krk
Autotrans - Rijeka
12:28
Krk
Autotrans - Rijeka
12:28
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
12:35
Rijeka
Autotrans - Rijeka
12:35
Zagreb
Autotrans - Rijeka
12:51
Zagreb
Autotrans - Rijeka
12:51
Njivice
Autotrans - Rijeka
12:51
Malinska
Autotrans - Rijeka
12:51
Rijeka
Autotrans - Rijeka
12:51
Krk
Autotrans - Rijeka
12:51
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
12:51
Baška
Autotrans - Rijeka
13:08
Šmrika
Autotrans - Rijeka
13:08
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
13:08
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
13:12
Njivice
Autotrans - Rijeka
13:12
Malinska
Autotrans - Rijeka
13:44
Rijeka
Autotrans - Rijeka
14:12
Rijeka
Autotrans - Rijeka
14:12
Zagreb
Autotrans - Rijeka
14:20
Zagreb
Autotrans - Rijeka
14:20
Rijeka
Autotrans - Rijeka
14:23
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
14:23
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
14:23
Šmrika
Autotrans - Rijeka
14:27
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
14:27
Njivice
Autotrans - Rijeka
14:27
Krk
Autotrans - Rijeka
14:27
Baška
Autotrans - Rijeka
14:27
Malinska
Autotrans - Rijeka
14:36
Rijeka
Autotrans - Rijeka
14:50
Rijeka
Autotrans - Rijeka
14:53
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
14:53
Šmrika
Autotrans - Rijeka
14:53
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
15:30
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
15:30
Šmrika
Autotrans - Rijeka
15:30
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
15:36
Rijeka
Autotrans - Rijeka
15:36
Zagreb
Autotrans - Rijeka
16:12
Malinska
Autotrans - Rijeka
16:12
Baška
Autotrans - Rijeka
16:12
Krk
Autotrans - Rijeka
16:12
Njivice
Autotrans - Rijeka
16:12
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
16:35
Rijeka
Autotrans - Rijeka
16:35
Zagreb
Autotrans - Rijeka
16:42
Rijeka
Autotrans - Rijeka
16:42
Šmrika
Autotrans - Rijeka
16:42
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
17:13
Poličnik Donji
Autotrans - Rijeka
17:13
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
17:13
Posedarje
Autotrans - Rijeka
17:13
Zeleni Hrast
Autotrans - Rijeka
17:13
Rovanjska
Autotrans - Rijeka
17:13
Split
Autotrans - Rijeka
17:13
Primošten
Autotrans - Rijeka
17:13
Šmrika
Autotrans - Rijeka
17:13
Šibenik
Autotrans - Rijeka
17:13
Zadar
Autotrans - Rijeka
17:13
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
17:13
Trogir
Autotrans - Rijeka
17:20
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
17:20
Šmrika
Autotrans - Rijeka
17:20
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
17:20
Rijeka
Autotrans - Rijeka
17:20
Zagreb
Autotrans - Rijeka
17:57
Rijeka
Autotrans - Rijeka
18:21
Rijeka
Autotrans - Rijeka
18:21
Zagreb
Autotrans - Rijeka
18:35
Zagreb
Autotrans - Rijeka
18:35
Rijeka
Autotrans - Rijeka
18:35
Split
Autotrans - Rijeka
18:35
Primošten
Autotrans - Rijeka
18:35
Šmrika
Autotrans - Rijeka
18:35
Trogir
Autotrans - Rijeka
18:35
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
18:35
Zadar
Autotrans - Rijeka
18:35
Rovanjska
Autotrans - Rijeka
18:35
Zeleni Hrast
Autotrans - Rijeka
18:35
Posedarje
Autotrans - Rijeka
18:35
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
18:35
Poličnik Donji
Autotrans - Rijeka
18:35
Šibenik
Autotrans - Rijeka
18:47
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
18:47
Njivice
Autotrans - Rijeka
18:47
Krk
Autotrans - Rijeka
18:47
Baška
Autotrans - Rijeka
18:47
Malinska
Autotrans - Rijeka
19:21
Zagreb
Autotrans - Rijeka
19:21
Rijeka
Autotrans - Rijeka
19:57
Rijeka
Autotrans - Rijeka
19:57
Zagreb
Autotrans - Rijeka
20:00
Rijeka
Autotrans - Rijeka
20:10
Zadar
Autotrans - Rijeka
20:10
Šibenik
Autotrans - Rijeka
20:10
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
20:10
Trogir
Autotrans - Rijeka
20:10
Šmrika
Autotrans - Rijeka
20:10
Split
Autotrans - Rijeka
20:10
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
20:10
Poličnik Donji
Autotrans - Rijeka
20:10
Zeleni Hrast
Autotrans - Rijeka
20:10
Posedarje
Autotrans - Rijeka
20:10
Rovanjska
Autotrans - Rijeka
20:17
Hrasta
Autotrans - Rijeka
20:17
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
20:17
Veli Lošinj
Autotrans - Rijeka
20:17
Malinska
Autotrans - Rijeka
21:20
Zagreb
Autotrans - Rijeka
21:20
Rijeka
Autotrans - Rijeka
21:20
Trogir
Autotrans - Rijeka
21:20
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
21:20
Zadar
Autotrans - Rijeka
21:20
Rovanjska
Autotrans - Rijeka
21:27
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
21:27
Baška
Autotrans - Rijeka
21:27
Krk
Autotrans - Rijeka
21:27
Njivice
Autotrans - Rijeka
21:27
Malinska
Autotrans - Rijeka
21:36
Zagreb
Autotrans - Rijeka
21:36
Rijeka
Autotrans - Rijeka
22:41
Zadar
Autotrans - Rijeka
22:41
Šibenik
Autotrans - Rijeka
22:41
Novi Vinodolski
Autotrans - Rijeka
22:41
Trogir
Autotrans - Rijeka
22:41
Šmrika
Autotrans - Rijeka
22:41
Split
Autotrans - Rijeka
22:41
Primošten
Autotrans - Rijeka
22:41
Kraljevica (raskršće)
Autotrans - Rijeka
22:41
Poličnik Donji
Autotrans - Rijeka
22:41
Posedarje
Autotrans - Rijeka
22:41
Gospić
Autotrans - Rijeka
22:41
Zeleni Hrast
Autotrans - Rijeka
 
 
polasci:
POL.
DOL.
 
 
06:08 
06:28 
0h 20min 
5,00 EUR
 
Bakarac - Rijeka
Odaberi i kupi
 
(37,67 HRK)
 
06:25 
06:47 
0h 22min 
4,40 EUR
 
Bakarac - Crikvenica
Odaberi i kupi
 
(33,15 HRK)
 
06:25 
07:00 
0h 35min 
5,40 EUR
 
Bakarac - Novi Vinodolski
Odaberi i kupi
 
(40,69 HRK)
 
06:35 
06:55 
0h 20min 
5,00 EUR
 
Bakarac - Rijeka
Odaberi i kupi
 
(37,67 HRK)
 
06:35 
09:25 
2h 50min 
15,40 EUR
 
Bakarac - Zagreb
Odaberi i kupi
 
(116,03 HRK)
 
06:57 
07:53 
0h 56min 
49,00 HRK
 
Bakarac - Krk
Odaberi i kupi
 
(6,5 EUR)
 
06:57 
07:32 
0h 35min 
5,30 EUR
 
Bakarac - Malinska
Odaberi i kupi
 
(39,93 HRK)
 
07:08 
10:15 
3h 7min 
15,40 EUR
 
Bakarac - Zagreb
Odaberi i kupi
 
(116,03 HRK)
 
07:08 
07:29 
0h 21min 
5,00 EUR
 
Bakarac - Rijeka
Odaberi i kupi
 
(37,67 HRK)
 
07:08 
07:29 
0h 21min 
5,00 EUR
 
Bakarac - Rijeka
Odaberi i kupi
 
(37,67 HRK)
 
07:12 
07:30 
0h 18min 
5,00 EUR
 
Bakarac - Rijeka
Odaberi i kupi
 
(37,67 HRK)
 
07:12 
07:38 
0h 26min 
5,00 EUR
 
Bakarac - Rijeka
Odaberi i kupi
 
(37,67 HRK)
 
07:36 
08:05 
0h 29min 
5,00 EUR
 
Bakarac - Rijeka
Odaberi i kupi
 
(37,67 HRK)
 
07:36 
11:10 
3h 34min 
15,40 EUR
 
Bakarac - Zagreb
Odaberi i kupi
 
(116,03 HRK)
 
07:47 
11:10 
3h 23min 
20,00 EUR
 
Bakarac - Zagreb
Odaberi i kupi
 
(150,69 HRK)
 
07:47 
11:10 
3h 23min 
17,40 EUR
 
Bakarac - Zagreb
Odaberi i kupi
 
(131,1 HRK)
 
07:47 
08:09 
0h 22min 
5,00 EUR
 
Bakarac - Rijeka
Odaberi i kupi
 
(37,67 HRK)
 
07:47 
08:06 
0h 19min 
5,00 EUR
 
Bakarac - Rijeka
Odaberi i kupi
 
(37,67 HRK)
 
08:08 
08:29 
0h 21min 
5,00 EUR
 
Bakarac - Rijeka
Odaberi i kupi
 
(37,67 HRK)
 
09:13 
09:34 
0h 21min 
5,00 EUR
 
Bakarac - Rijeka
Odaberi i kupi
 
(37,67 HRK)
 
09:13 
12:40 
3h 27min 
15,40 EUR
 
Bakarac - Zagreb
Odaberi i kupi
 
(116,03 HRK)
 
09:20 
09:41 
0h 21min 
4,40 EUR
 
Bakarac - Crikvenica
Odaberi i kupi
 
(33,15 HRK)
 
09:20 
16:40 
7h 20min 
247,00 HRK
 
Bakarac - Split
Odaberi i kupi
 
(32,78 EUR)
 
09:20 
09:54 
0h 34min 
5,40 EUR
 
Bakarac - Novi Vinodolski
Odaberi i kupi
 
(40,69 HRK)
 
09:20 
13:15 
3h 55min 
142,00 HRK
 
Bakarac - Zeleni Hrast
Odaberi i kupi
 
(18,85 EUR)
 
09:20 
13:38 
4h 18min 
156,00 HRK
 
Bakarac - Zadar
Odaberi i kupi
 
(20,7 EUR)
 
09:57 
11:45 
1h 48min 
9,00 EUR
 
Bakarac - Baška
Odaberi i kupi
 
(67,81 HRK)
 
09:57 
11:13 
1h 16min 
7,40 EUR
 
Bakarac - Punat
Odaberi i kupi
 
(55,76 HRK)
 
09:57 
10:32 
0h 35min 
5,30 EUR
 
Bakarac - Malinska
Odaberi i kupi
 
(39,93 HRK)
 
09:57 
10:53 
0h 56min 
49,00 HRK
 
Bakarac - Krk
Odaberi i kupi
 
(6,5 EUR)
 
 
 
 
odabir države: