Autobusno stajalište Cerovac (Bizovac) Hrvatska

 
dolasci:
 
 
polasci:
POL.
DOL.
 
 
06:45 
07:25 
0h 40min 
5,70 EUR
 
Cerovac (Bizovac) - Slunj
Odaberi i kupi
 
(42,95 HRK)
 
06:45 
08:17 
1h 32min 
8,20 EUR
 
Cerovac (Bizovac) - Mukinje
Odaberi i kupi
 
(61,78 HRK)
 
07:03 
07:15 
0h 12min 
16,00 HRK
 
Cerovac (Bizovac) - Karlovac
Odaberi i kupi
 
(2,12 EUR)
 
08:15 
08:28 
0h 13min 
16,00 HRK
 
Cerovac (Bizovac) - Karlovac
Odaberi i kupi
 
(2,12 EUR)
 
09:45 
09:58 
0h 13min 
16,00 HRK
 
Cerovac (Bizovac) - Karlovac
Odaberi i kupi
 
(2,12 EUR)
 
11:43 
12:24 
0h 41min 
5,70 EUR
 
Cerovac (Bizovac) - Slunj
Odaberi i kupi
 
(42,95 HRK)
 
11:43 
13:09 
1h 26min 
8,20 EUR
 
Cerovac (Bizovac) - Mukinje
Odaberi i kupi
 
(61,78 HRK)
 
12:17 
13:05 
0h 48min 
5,70 EUR
 
Cerovac (Bizovac) - Slunj
Odaberi i kupi
 
(42,95 HRK)
 
14:01 
14:14 
0h 13min 
16,00 HRK
 
Cerovac (Bizovac) - Karlovac
Odaberi i kupi
 
(2,12 EUR)
 
15:27 
16:15 
0h 48min 
5,70 EUR
 
Cerovac (Bizovac) - Slunj
Odaberi i kupi
 
(42,95 HRK)
 
16:00 
16:10 
0h 10min 
16,00 HRK
 
Cerovac (Bizovac) - Karlovac
Odaberi i kupi
 
(2,12 EUR)
 
18:35 
19:20 
0h 45min 
5,70 EUR
 
Cerovac (Bizovac) - Slunj
Odaberi i kupi
 
(42,95 HRK)
 
18:45 
18:55 
0h 10min 
16,00 HRK
 
Cerovac (Bizovac) - Karlovac
Odaberi i kupi
 
(2,12 EUR)
 
 
 
 
 
odabir države: