Cijene karata - izvadak iz cjenika
Iskazane su okvirne cijene za neke relacije. Relacije nisu sve, ako trebate neku cijenu, upište pitanje pod "pitajte, mi odgovaramo" i ako uspijemo naći, cijena će u vrlo kratkom roku biti objavljena.
Cijene su iskazane u hrvatskim kunama.
Za cijenu u EUR treba iskazane cijene dijeliti sa 7,4 a za cijenu u RSD treba množiti sa 16.
Ovo su okvirni omjeri na dan 27.5.2018.

Cijene su za jedan smjer.
Prijevoznici imaju različite popuste na povratne karte. Prosječno je popust 20% na povrtnu kartu. Znači cijenu karte u jednom smjeru treba pomnožiti s 1,6 i dobijemo cijenu povratne karte.

Obično djeca koja ne koriste svoje sjedalo ne plaćaju kartu. Popusti su uglavnom do 10 godina života i kreću se do 50% na jednosmjernu kartu.
 
 
relacija
cijena
datum
prijevoznik
Aerodrom -R (Krk) - Baška
44
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Aerodrom -R (Krk) - Krk
27
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Aerodrom -R (Krk) - Malinska
23
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Aerodrom -R (Krk) - Njivice
17
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Aerodrom -R (Krk) - Omišalj
13
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Aerodrom -R (Krk) - Punat
32
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Baćina - Dubrovnik
63
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Baćina - Metković
25
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Baćina - Opuzen
21
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Baćina - Orašac
55
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Baćina - Ploče
10
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Baćina - Slano
50
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Baćina - Ston (raskršće)
42
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Baćina - Trsteno
55
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Baćina - Zaton
59
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Basel - Zagreb
564
18.09.2008
Bednja - Brod (HR)
19
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Bednja - Cerje
19
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Bednja - Doliće
23
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Bednja - Goranci
14
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Bednja - Jesenje
19
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Bednja - Krapina
23
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Bednja - Podsused
54
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Bednja - Šaša
14
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Bednja - Vrapče
63
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin