Cijene karata - izvadak iz cjenika
Iskazane su okvirne cijene za neke relacije. Relacije nisu sve, ako trebate neku cijenu, upište pitanje pod "pitajte, mi odgovaramo" i ako uspijemo naći, cijena će u vrlo kratkom roku biti objavljena.
Cijene su iskazane u hrvatskim kunama.
Za cijenu u EUR treba iskazane cijene dijeliti sa 7,4 a za cijenu u RSD treba množiti sa 16.
Ovo su okvirni omjeri na dan 27.5.2018.

Cijene su za jedan smjer.
Prijevoznici imaju različite popuste na povratne karte. Prosječno je popust 20% na povrtnu kartu. Znači cijenu karte u jednom smjeru treba pomnožiti s 1,6 i dobijemo cijenu povratne karte.

Obično djeca koja ne koriste svoje sjedalo ne plaćaju kartu. Popusti su uglavnom do 10 godina života i kreću se do 50% na jednosmjernu kartu.
 
 
relacija
cijena
datum
prijevoznik
Bednja - Vrbno
16
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Bednja - Zagreb
72
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Bednja - Žutnica
21
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Beli Manastir - Osijek
28
06.08.2008
Benkovec - Bednja
14
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Benkovec - Brod (HR)
21
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Benkovec - Cerje
19
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Benkovec - Doliće
23
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Benkovec - Goranci
14
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Benkovec - Jesenje
19
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Benkovec - Krapina
23
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Benkovec - Podsused
58
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Benkovec - Šaša
14
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Benkovec - Vrapče
68
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Benkovec - Vrbno
16
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Benkovec - Zagreb
72
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Benkovec - Žutnica
21
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Betina - Murter
13
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Biograd na moru - Baćina
113
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Biograd na moru - Betina
42
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Biograd na moru - Drvenik
106
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Biograd na moru - Dubrovnik
163
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Biograd na moru - Gradac
108
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Biograd na moru - Igrane
103
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Biograd na moru - Jastrebarsko
115
23.06.2008
SAMOBORČEK - Samobor