Cijene karata - izvadak iz cjenika
Iskazane su okvirne cijene za neke relacije. Relacije nisu sve, ako trebate neku cijenu, upište pitanje pod "pitajte, mi odgovaramo" i ako uspijemo naći, cijena će u vrlo kratkom roku biti objavljena.
Cijene su iskazane u hrvatskim kunama.
Za cijenu u EUR treba iskazane cijene dijeliti sa 7,4 a za cijenu u RSD treba množiti sa 16.
Ovo su okvirni omjeri na dan 27.5.2018.

Cijene su za jedan smjer.
Prijevoznici imaju različite popuste na povratne karte. Prosječno je popust 20% na povrtnu kartu. Znači cijenu karte u jednom smjeru treba pomnožiti s 1,6 i dobijemo cijenu povratne karte.

Obično djeca koja ne koriste svoje sjedalo ne plaćaju kartu. Popusti su uglavnom do 10 godina života i kreću se do 50% na jednosmjernu kartu.
 
 
relacija
cijena
datum
prijevoznik
Breznički Hum - Crikvenica
162
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Breznički Hum - Karlovac
88
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Breznički Hum - Labin
182
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Breznički Hum - Novi Vinodolski
171
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Breznički Hum - Novigrad
235
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Breznički Hum - Opatija
162
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Breznički Hum - Poreč
233
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Breznički Hum - Pula
195
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Breznički Hum - Rijeka
153
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Breznički Hum - Rovinj
215
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Breznički Hum - Selce
167
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Breznički Hum - Sv. Ivan Zelina
23
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Breznički Hum - Umag
243
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Breznički Hum - Vrsar
230
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Breznički Hum - Zagreb
42
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Brod (HR) - Doliće
13
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Brod (HR) - Krapina
15
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Brod (HR) - Podsused
37
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Brod (HR) - Vrapče
44
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Brod (HR) - Zagreb
50
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Brod (HR) - Žutnica
10
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Buje - Novigrad
33
08.09.2008
Buje - Umag
24
08.09.2008
Cerje - Brod (HR)
13
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Cerje - Doliće
16
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin