Cijene karata - izvadak iz cjenika
Iskazane su okvirne cijene za neke relacije. Relacije nisu sve, ako trebate neku cijenu, upište pitanje pod "pitajte, mi odgovaramo" i ako uspijemo naći, cijena će u vrlo kratkom roku biti objavljena.
Cijene su iskazane u hrvatskim kunama.
Za cijenu u EUR treba iskazane cijene dijeliti sa 7,4 a za cijenu u RSD treba množiti sa 16.
Ovo su okvirni omjeri na dan 27.5.2018.

Cijene su za jedan smjer.
Prijevoznici imaju različite popuste na povratne karte. Prosječno je popust 20% na povrtnu kartu. Znači cijenu karte u jednom smjeru treba pomnožiti s 1,6 i dobijemo cijenu povratne karte.

Obično djeca koja ne koriste svoje sjedalo ne plaćaju kartu. Popusti su uglavnom do 10 godina života i kreću se do 50% na jednosmjernu kartu.
 
 
relacija
cijena
datum
prijevoznik
Cerje - Jesenje
10
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Cerje - Krapina
18
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Cerje - Podsused
41
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Cerje - Vrapče
47
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Cerje - Zagreb
50
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Cerje - Žutnica
15
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Cres - Mali Lošinj
48
04.08.2008
Crikvenica - Jablanac
49
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Crikvenica - Klenovica
22
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Crikvenica - Mišnjak
76
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Crikvenica - Novi Vinodolski
18
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Crikvenica - Povile
19
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Crikvenica - Rab
89
25.07.2008
Crikvenica - Rab
81
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Crikvenica - Selce
14
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Crikvenica - Senj
29
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Crikvenica - Starigrad
46
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Crikvenica - Sv. Ilija
25
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Crikvenica - Sv. Juraj
34
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Crikvenica - Zadar
128 - 149
29.07.2008
Čakovec - Crikvenica
191
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Čakovec - Dramalj
191
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Čakovec - Jablanac
215
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Čakovec - Jadranovo
191
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Čakovec - Klenovica
202
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin