Cijene karata - izvadak iz cjenika
Iskazane su okvirne cijene za neke relacije. Relacije nisu sve, ako trebate neku cijenu, upište pitanje pod "pitajte, mi odgovaramo" i ako uspijemo naći, cijena će u vrlo kratkom roku biti objavljena.
Cijene su iskazane u hrvatskim kunama.
Za cijenu u EUR treba iskazane cijene dijeliti sa 7,4 a za cijenu u RSD treba množiti sa 16.
Ovo su okvirni omjeri na dan 27.5.2018.

Cijene su za jedan smjer.
Prijevoznici imaju različite popuste na povratne karte. Prosječno je popust 20% na povrtnu kartu. Znači cijenu karte u jednom smjeru treba pomnožiti s 1,6 i dobijemo cijenu povratne karte.

Obično djeca koja ne koriste svoje sjedalo ne plaćaju kartu. Popusti su uglavnom do 10 godina života i kreću se do 50% na jednosmjernu kartu.
 
 
relacija
cijena
datum
prijevoznik
Žutnica - Doliće
7
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Žutnica - Krapina
7
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Žutnica - Podsused
37
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Žutnica - Vrapče
44
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Žutnica - Zagreb
47
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin