Cijene karata - izvadak iz cjenika
Iskazane su okvirne cijene za neke relacije. Relacije nisu sve, ako trebate neku cijenu, upište pitanje pod "pitajte, mi odgovaramo" i ako uspijemo naći, cijena će u vrlo kratkom roku biti objavljena.
Cijene su iskazane u hrvatskim kunama.
Za cijenu u EUR treba iskazane cijene dijeliti sa 7,4 a za cijenu u RSD treba množiti sa 16.
Ovo su okvirni omjeri na dan 27.5.2018.

Cijene su za jedan smjer.
Prijevoznici imaju različite popuste na povratne karte. Prosječno je popust 20% na povrtnu kartu. Znači cijenu karte u jednom smjeru treba pomnožiti s 1,6 i dobijemo cijenu povratne karte.

Obično djeca koja ne koriste svoje sjedalo ne plaćaju kartu. Popusti su uglavnom do 10 godina života i kreću se do 50% na jednosmjernu kartu.
 
 
relacija
cijena
datum
prijevoznik
Čakovec - Križišće
181
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Čakovec - Mišnjak
228
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Čakovec - Nin
208
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Čakovec - Novi Marof
30
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Čakovec - Novi Vinodolski
200
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Čakovec - Opatija
199
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Čakovec - Petričane (raskršće)
206
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Čakovec - Povile
202
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Čakovec - Privlaka
208
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Čakovec - Pula
232
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Čakovec - Rab
235
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Čakovec - Rijeka
190
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Čakovec - Selce
196
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Čakovec - Senj
204
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Čakovec - Starigrad
210
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Čakovec - Sv. Ilija
203
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Čakovec - Sv. Juraj
206
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Čakovec - Varaždin
23
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Čakovec - Vir
215
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Čakovec - Zadar
190
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Čakovec - Zagreb
84
07.08.2008
Čakovec - Zaton
208
01.07.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Doliće - Krapina
7
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Doliće - Podsused
33
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin
Doliće - Vrapče
41
01.04.2008
AUTOBUSNI PROMET - Varaždin