Vozni redovi autobusa, brodova i trajekata te aviona

Autobusne linije


U bazi se nalaze vozni redovi autobusnih linija Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije te Crne Gore kao i redovi vožnje iz navedenih država prema nekim europskim državama.

Brodske linije


Za sada samo plovidbeni redovi brodskih (brodovi, trajekti, brzi brodovi) linija u Hrvatskoj.

Avionske linije


Europski aerodromi i redovi letenja između njih. Fokus na linije prema Hrvatskoj i iz nje.

Željezničke linije


Pratimo upite posjetitelja i po potrebi dodajemo željezničke linije hrvatskog prijevoznika. Uglavnom se dodaju linije za relacije za koje ne postoje direktne autobusne linije.

Pretraga linije za zadanu rutu


Opcija "vozni red" nudi mogućnost traženja linije koja zadovoljava kriterije početne i završne stanice. Upisom polazne i dolazne stanice biti će prikazane sve linije koje zadovoljavaju zadani kriterij.

Presjedanja


U slučaju da ne postoji direktna linija za zadani kriterij polazne i dolazne stanice, biti će prikazane sve moguće kombinacije uz jedno presjedanje. Na putniku je da istraži i odabere najbolju opciju za sebe.


Kombiniranje autobusa, brodova, vlakova i aviona


Kombinacija prijevoza je također moguća i događa se npr. da je jedna od stanica na otoku ili poluotoku. Uz svaku liniju je naznačeno koji je tip prijevoza (bus, brod, trajekt, brzi brod, vlak ili avion).