JADROLINIJA - Rijeka brodar HRVATSKA

JADROLINIJA - Rijeka
Riva 16
HR-51000 Rijeka
tel 1: 060 321 321 (GOVORNI AUTOMAT; 1,70 KN/MIN IZ FIKSNE MREŽE; 2
e-mail:
 
linije
POL.
RELACIJA
NAPOMENA
09:30
01.07.2022 - 28.08.2022,  pon,sri,pet,  
06:15
20.06.2022 - 28.08.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
06:30
01.01.2022 - 19.06.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
06:30
29.08.2022 - 31.12.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
14:30
01.01.2022 - 19.06.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
14:30
29.08.2022 - 31.12.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
00:00
01.01.2022 - 02.06.2022,  svaki dan,  
00:00
03.06.2022 - 30.06.2022,  svaki dan,  
00:00
01.07.2022 - 28.08.2022,  svaki dan,  
00:00
29.08.2022 - 02.10.2022,  svaki dan,  
00:00
03.10.2022 - 23.12.2022,  svaki dan,  
00:00
26.12.2022 - 30.12.2022,  svaki dan,  
05:15
03.06.2022 - 30.06.2022,  svaki dan,  
05:15
01.07.2022 - 28.08.2022,  svaki dan,  
05:15
29.08.2022 - 02.10.2022,  svaki dan,  
06:15
01.01.2022 - 02.06.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
06:15
03.06.2022 - 30.06.2022,  svaki dan,  
06:15
01.07.2022 - 28.08.2022,  svaki dan,  
06:15
29.08.2022 - 02.10.2022,  svaki dan,  
06:15
03.10.2022 - 31.12.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
07:30
03.06.2022 - 30.06.2022,  svaki dan,  
07:30
29.08.2022 - 02.10.2022,  svaki dan,  
07:45
01.07.2022 - 28.08.2022,  svaki dan,  
09:00
01.01.2022 - 02.06.2022,  svaki dan,  
09:00
03.06.2022 - 30.06.2022,  svaki dan,  
09:00
01.07.2022 - 28.08.2022,  svaki dan,  
09:00
29.08.2022 - 02.10.2022,  svaki dan,  
09:00
03.10.2022 - 31.12.2022,  svaki dan,  
10:30
01.07.2022 - 28.08.2022,  svaki dan,  
10:45
03.06.2022 - 30.06.2022,  svaki dan,  
10:45
29.08.2022 - 02.10.2022,  svaki dan,  
11:00
01.01.2022 - 02.06.2022,  svaki dan,  
11:00
03.10.2022 - 31.12.2022,  svaki dan,  
11:15
01.07.2022 - 28.08.2022,  svaki dan,  
12:30
01.01.2022 - 02.06.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
12:30
03.06.2022 - 30.06.2022,  svaki dan,  
12:30
29.08.2022 - 02.10.2022,  svaki dan,  
12:30
03.10.2022 - 31.12.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
12:45
01.07.2022 - 28.08.2022,  svaki dan,  
14:15
01.01.2022 - 02.06.2022,  svaki dan,  
14:15
03.06.2022 - 30.06.2022,  svaki dan,  
14:15
01.07.2022 - 28.08.2022,  svaki dan,  
14:15
29.08.2022 - 02.10.2022,  svaki dan,  
14:15
03.10.2022 - 31.12.2022,  svaki dan,  
15:15
01.07.2022 - 28.08.2022,  svaki dan,  
16:30
01.01.2022 - 02.06.2022,  svaki dan,  
16:30
03.06.2022 - 30.06.2022,  svaki dan,  
16:30
29.08.2022 - 02.10.2022,  svaki dan,  
16:30
03.10.2022 - 31.12.2022,  svaki dan,  
16:45
01.07.2022 - 28.08.2022,  svaki dan,  
18:00
03.06.2022 - 30.06.2022,  svaki dan,  
18:00
01.07.2022 - 28.08.2022,  svaki dan,  
18:00
29.08.2022 - 02.10.2022,  svaki dan,  
18:15
01.01.2022 - 02.06.2022,  svaki dan,  
18:15
03.10.2022 - 31.12.2022,  svaki dan,  
19:30
03.06.2022 - 30.06.2022,  svaki dan,  
19:30
01.07.2022 - 28.08.2022,  svaki dan,  
19:30
29.08.2022 - 02.10.2022,  svaki dan,  
20:30
01.01.2022 - 02.06.2022,  svaki dan,  
20:30
03.10.2022 - 31.12.2022,  svaki dan,  
21:00
03.06.2022 - 30.06.2022,  svaki dan,  
21:00
01.07.2022 - 28.08.2022,  svaki dan,  
21:00
29.08.2022 - 02.10.2022,  svaki dan,  
05:00
03.06.2022 - 30.06.2022,  svaki dan,  
05:00
01.07.2022 - 28.08.2022,  svaki dan,  
05:00
29.08.2022 - 02.10.2022,  svaki dan,  
06:30
01.01.2022 - 02.06.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
06:30
03.06.2022 - 30.06.2022,  svaki dan,  
06:30
01.07.2022 - 28.08.2022,  svaki dan,  
06:30
29.08.2022 - 02.10.2022,  svaki dan,  
06:30
03.10.2022 - 31.12.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
07:45
01.01.2022 - 02.06.2022,  svaki dan,  
07:45
03.06.2022 - 30.06.2022,  svaki dan,  
07:45
01.07.2022 - 28.08.2022,  svaki dan,  
07:45
29.08.2022 - 02.10.2022,  svaki dan,  
07:45
03.10.2022 - 31.12.2022,  svaki dan,  
09:00
03.06.2022 - 30.06.2022,  svaki dan,  
09:00
01.07.2022 - 28.08.2022,  svaki dan,  
09:00
29.08.2022 - 02.10.2022,  svaki dan,  
10:30
01.01.2022 - 02.06.2022,  svaki dan,  
10:30
01.07.2022 - 28.08.2022,  svaki dan,  
10:30
03.10.2022 - 31.12.2022,  svaki dan,  
10:45
03.06.2022 - 30.06.2022,  svaki dan,  
10:45
29.08.2022 - 02.10.2022,  svaki dan,  
11:45
01.07.2022 - 28.08.2022,  svaki dan,  
12:30
01.01.2022 - 02.06.2022,  svaki dan,  
12:30
03.06.2022 - 30.06.2022,  svaki dan,  
12:30
01.07.2022 - 28.08.2022,  svaki dan,  
12:30
29.08.2022 - 02.10.2022,  svaki dan,  
12:30
03.10.2022 - 31.12.2022,  svaki dan,  
14:00
01.07.2022 - 28.08.2022,  svaki dan,  
14:15
03.06.2022 - 30.06.2022,  svaki dan,  
14:15
29.08.2022 - 02.10.2022,  svaki dan,  
14:30
01.01.2022 - 02.06.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
14:30
03.10.2022 - 31.12.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
15:30
01.01.2022 - 02.06.2022,  svaki dan,  
15:30
01.07.2022 - 28.08.2022,  svaki dan,  
15:30
03.10.2022 - 31.12.2022,  svaki dan,  
15:45
03.06.2022 - 30.06.2022,  svaki dan,  
15:45
29.08.2022 - 02.10.2022,  svaki dan,  
16:30
01.07.2022 - 28.08.2022,  svaki dan,  
18:00
01.01.2022 - 02.06.2022,  svaki dan,  
18:00
03.06.2022 - 30.06.2022,  svaki dan,  
18:00
01.07.2022 - 28.08.2022,  svaki dan,  
18:00
29.08.2022 - 02.10.2022,  svaki dan,  
18:00
03.10.2022 - 31.12.2022,  svaki dan,  
19:30
03.06.2022 - 30.06.2022,  svaki dan,  
19:30
01.07.2022 - 28.08.2022,  svaki dan,  
19:30
29.08.2022 - 02.10.2022,  svaki dan,  
20:00
01.01.2022 - 02.06.2022,  svaki dan,  
20:00
03.10.2022 - 31.12.2022,  svaki dan,  
20:45
03.06.2022 - 30.06.2022,  svaki dan,  
20:45
01.07.2022 - 28.08.2022,  svaki dan,  
20:45
29.08.2022 - 02.10.2022,  svaki dan,  
22:45
01.01.2022 - 02.06.2022,  svaki dan,  
22:45
03.06.2022 - 30.06.2022,  svaki dan,  
22:45
01.07.2022 - 28.08.2022,  svaki dan,  
22:45
29.08.2022 - 02.10.2022,  svaki dan,  
22:45
03.10.2022 - 23.12.2022,  svaki dan,  
22:45
26.12.2022 - 30.12.2022,  svaki dan,  
08:30
01.07.2022 - 28.08.2022,  pon,sri,pet,  
05:30
20.06.2022 - 28.08.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
06:00
01.01.2022 - 19.06.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
06:00
29.08.2022 - 31.12.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
13:30
01.01.2022 - 19.06.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
13:30
29.08.2022 - 31.12.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
06:35
20.06.2022 - 28.08.2022,  ned,pra,  
09:00
01.01.2022 - 19.06.2022,  ned,pra,  
09:00
20.06.2022 - 28.08.2022,  ned,pra,  
09:00
29.08.2022 - 31.12.2022,  ned,pra,  
09:30
01.01.2022 - 19.06.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
09:30
20.06.2022 - 28.08.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
09:30
29.08.2022 - 31.12.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
12:40
20.06.2022 - 28.08.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
15:30
01.01.2022 - 19.06.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
15:30
29.08.2022 - 31.12.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
15:40
20.06.2022 - 28.08.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
17:20
01.01.2022 - 19.06.2022,  ned,pra,  
17:20
29.08.2022 - 31.12.2022,  ned,pra,  
19:30
01.01.2022 - 19.06.2022,  ned,pra,  
19:30
01.01.2022 - 19.06.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
19:30
20.06.2022 - 28.08.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
19:30
29.08.2022 - 31.12.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
19:30
29.08.2022 - 31.12.2022,  ned,pra,  
20:45
20.06.2022 - 28.08.2022,  ned,pra,  
19:30
20.06.2022 - 28.08.2022,  ned,pra,  
11:30
01.01.2022 - 02.06.2022,  pon,sri,pet,sub,ned,pra,  
11:30
01.01.2022 - 02.06.2022,  uto,čet,  
11:30
03.06.2022 - 30.06.2022,  pon,sri,pet,sub,ned,pra,  
11:30
03.06.2022 - 30.06.2022,  uto,čet,  
11:30
01.07.2022 - 28.08.2022,  pon,sri,pet,  
11:30
01.07.2022 - 28.08.2022,  uto,čet,  
11:30
01.07.2022 - 28.08.2022,  sub,ned,pra,  
11:30
29.08.2022 - 02.10.2022,  uto,čet,  
11:30
29.08.2022 - 02.10.2022,  pon,sri,pet,sub,ned,pra,  
11:30
03.10.2022 - 31.12.2022,  uto,čet,  
11:30
03.10.2022 - 31.12.2022,  pon,sri,pet,sub,ned,pra,  
16:30
03.06.2022 - 30.06.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
16:30
01.07.2022 - 28.08.2022,  uto,čet,sub,  
16:30
01.07.2022 - 28.08.2022,  pon,sri,pet,  
16:30
29.08.2022 - 02.10.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
19:10
03.06.2022 - 30.06.2022,  ned,pra,  
19:10
01.07.2022 - 28.08.2022,  ned,pra,  
19:10
29.08.2022 - 02.10.2022,  ned,pra,  
04:45
01.01.2022 - 19.06.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
04:45
29.08.2022 - 31.12.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
07:10
20.06.2022 - 28.08.2022,  ned,pra,  
07:15
01.01.2022 - 19.06.2022,  ned,pra,  
07:15
29.08.2022 - 31.12.2022,  ned,pra,  
11:15
20.06.2022 - 28.08.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
12:00
01.01.2022 - 19.06.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
12:00
29.08.2022 - 31.12.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
13:55
20.06.2022 - 28.08.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
15:00
01.01.2022 - 19.06.2022,  ned,pra,  
15:00
29.08.2022 - 31.12.2022,  ned,pra,  
18:00
01.01.2022 - 19.06.2022,  ned,pra,  
18:00
01.01.2022 - 19.06.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
18:00
20.06.2022 - 28.08.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
18:00
29.08.2022 - 31.12.2022,  ned,pra,  
18:00
29.08.2022 - 31.12.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
18:15
20.06.2022 - 28.08.2022,  ned,pra,  
21:00
20.06.2022 - 28.08.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
22:05
20.06.2022 - 28.08.2022,  ned,pra,  
20:10
20.06.2022 - 28.08.2022,  ned,pra,  
14:10
03.06.2022 - 30.06.2022,  uto,čet,  
14:10
03.06.2022 - 30.06.2022,  pon,sri,pet,sub,  
14:10
01.07.2022 - 28.08.2022,  pon,sri,pet,  
14:10
01.07.2022 - 28.08.2022,  uto,čet,  
14:10
01.07.2022 - 28.08.2022,  sub,  
14:10
29.08.2022 - 02.10.2022,  pon,sri,pet,sub,  
14:10
29.08.2022 - 02.10.2022,  uto,čet,  
17:00
03.06.2022 - 30.06.2022,  ned,pra,  
17:00
01.07.2022 - 28.08.2022,  ned,pra,  
17:00
29.08.2022 - 02.10.2022,  ned,pra,  
17:45
01.01.2022 - 02.06.2022,  pon,sri,pet,sub,ned,pra,  
17:45
01.01.2022 - 02.06.2022,  uto,čet,  
17:45
03.10.2022 - 31.12.2022,  uto,čet,  
17:45
03.10.2022 - 31.12.2022,  pon,sri,pet,sub,ned,pra,  
20:00
03.06.2022 - 30.06.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
20:00
01.07.2022 - 28.08.2022,  uto,čet,sub,  
20:00
01.07.2022 - 28.08.2022,  pon,sri,pet,  
20:00
29.08.2022 - 02.10.2022,  pon,uto,sri,čet,pet,sub,  
21:00
03.06.2022 - 30.06.2022,  ned,pra,  
21:00
01.07.2022 - 28.08.2022,  ned,pra,  
21:00
29.08.2022 - 02.10.2022,  ned,pra,  
odabir države: