Libertas Dubrovnik

Dubrovnik
tel:
e-mail:
 
Prometuje samo na lokalnim, gradskim linijama.
 
na dan:
 
POL.
DOL.
 
 
00:01 
00:30 
0h 29min 
 
 
 
Dubrovnik - Cavtat
 
 
 
 
 
01:00 
01:30 
0h 30min 
 
 
 
Dubrovnik - Cavtat
 
 
 
 
 
01:30 
02:00 
0h 30min 
 
 
 
Dubrovnik - Cavtat
 
 
 
 
 
05:00 
05:30 
0h 30min 
 
 
 
Cavtat - Dubrovnik
 
 
 
 
 
05:00 
05:30 
0h 30min 
 
 
 
Dubrovnik - Cavtat
 
 
 
 
 
06:15 
06:45 
0h 30min 
 
 
 
Dubrovnik - Cavtat
 
 
 
 
 
07:00 
07:30 
0h 30min 
 
 
 
Dubrovnik - Cavtat
 
 
 
 
 
08:00 
08:30 
0h 30min 
 
 
 
Dubrovnik - Cavtat
 
 
 
 
 
09:00 
09:30 
0h 30min 
 
 
 
Dubrovnik - Cavtat
 
 
 
 
 
09:30 
10:00 
0h 30min 
 
 
 
Dubrovnik - Cavtat
 
 
 
 
 
10:00 
10:30 
0h 30min 
 
 
 
Cavtat - Dubrovnik
 
 
 
 
 
11:00 
11:30 
0h 30min 
 
 
 
Dubrovnik - Cavtat
 
 
 
 
 
14:00 
14:30 
0h 30min 
 
 
 
Dubrovnik - Cavtat
 
 
 
 
 
15:00 
15:30 
0h 30min 
 
 
 
Cavtat - Dubrovnik
 
 
 
 
 
17:00 
17:30 
0h 30min 
 
 
 
Dubrovnik - Cavtat
 
 
 
 
 
19:00 
19:30 
0h 30min 
 
 
 
Dubrovnik - Cavtat
 
 
 
 
 
20:15 
20:45 
0h 30min 
 
 
 
Dubrovnik - Cavtat
 
 
 
 
 
20:15 
20:45 
0h 30min 
 
 
 
Cavtat - Dubrovnik
 
 
 
 
 
21:30 
22:00 
0h 30min 
 
 
 
Dubrovnik - Cavtat
 
 
 
 
 
23:15 
23:45 
0h 30min 
 
 
 
Cavtat - Dubrovnik
 
 
 
 
 
23:15 
23:45 
0h 30min 
 
 
 
Dubrovnik - Cavtat
 
 
 
 
 
 
 
odabir države: