Prevoz putnika Zavidovići

Zavidovići
tel:
e-mail:
 
na dan:
 
POL.
DOL.
 
 
06:00 
08:46 
2h 46min 
 
 
 
Zavidovići - Sarajevo
Odaberi i kupi
 
 
 
 
06:22 
08:46 
2h 24min 
 
10,46 EUR
 
Žepče - Sarajevo
Odaberi i kupi
 
 
(78,81 HRK)
 
07:15 
12:29 
5h 14min 
 
 
 
Zavidovići - Mostar
Odaberi i kupi
 
 
 
 
07:20 
07:45 
0h 25min 
 
2,97 EUR
 
Zenica - Kakanj
Odaberi i kupi
 
 
(22,38 HRK)
 
07:20 
08:06 
0h 46min 
 
4,87 EUR
 
Zenica - Visoko
Odaberi i kupi
 
 
(36,69 HRK)
 
07:20 
08:46 
1h 26min 
 
7,49 EUR
 
Zenica - Sarajevo
Odaberi i kupi
 
 
(56,43 HRK)
 
07:36 
09:40 
2h 4min 
 
10,46 EUR
 
Žepče - Sarajevo
Odaberi i kupi
 
 
(78,81 HRK)
 
07:45 
08:46 
1h 1min 
 
5,28 EUR
 
Kakanj - Sarajevo
Odaberi i kupi
 
 
(39,78 HRK)
 
08:06 
08:46 
0h 40min 
 
3,23 EUR
 
Visoko - Sarajevo
Odaberi i kupi
 
 
(24,34 HRK)
 
08:27 
09:40 
1h 13min 
 
7,49 EUR
 
Zenica - Sarajevo
Odaberi i kupi
 
 
(56,43 HRK)
 
08:27 
12:29 
4h 2min 
 
15,38 EUR
 
Zenica - Mostar
Odaberi i kupi
 
 
(115,88 HRK)
 
09:00 
09:37 
0h 37min 
 
3,23 EUR
 
Sarajevo - Visoko
Odaberi i kupi
 
 
(24,34 HRK)
 
09:00 
10:00 
1h 0min 
 
5,28 EUR
 
Sarajevo - Kakanj
Odaberi i kupi
 
 
(39,78 HRK)
 
09:00 
10:30 
1h 30min 
 
7,49 EUR
 
Sarajevo - Zenica
Odaberi i kupi
 
 
(56,43 HRK)
 
09:00 
11:25 
2h 25min 
 
10,46 EUR
 
Sarajevo - Žepče
Odaberi i kupi
 
 
(78,81 HRK)
 
09:00 
11:45 
2h 45min 
 
 
 
Sarajevo - Zavidovići
Odaberi i kupi
 
 
 
 
09:37 
10:30 
0h 53min 
 
4,87 EUR
 
Visoko - Zenica
Odaberi i kupi
 
 
(36,69 HRK)
 
09:50 
11:12 
1h 22min 
 
5,13 EUR
 
Sarajevo - Konjic
Odaberi i kupi
 
 
(38,65 HRK)
 
09:50 
12:29 
2h 39min 
 
10,00 EUR
 
Sarajevo - Mostar
Odaberi i kupi
 
 
(75,34 HRK)
 
10:00 
10:30 
0h 30min 
 
2,97 EUR
 
Kakanj - Zenica
Odaberi i kupi
 
 
(22,38 HRK)
 
11:40 
12:29 
0h 49min 
 
3,08 EUR
 
Jablanica - Mostar
Odaberi i kupi
 
 
(23,21 HRK)
 
12:50 
13:42 
0h 52min 
 
3,08 EUR
 
Mostar - Jablanica
Odaberi i kupi
 
 
(23,21 HRK)
 
12:50 
14:07 
1h 17min 
 
4,87 EUR
 
Mostar - Konjic
Odaberi i kupi
 
 
(36,69 HRK)
 
12:50 
15:20 
2h 30min 
 
10,00 EUR
 
Mostar - Sarajevo
Odaberi i kupi
 
 
(75,34 HRK)
 
12:50 
16:45 
3h 55min 
 
15,38 EUR
 
Mostar - Zenica
Odaberi i kupi
 
 
(115,88 HRK)
 
12:50 
17:51 
5h 1min 
 
 
 
Mostar - Zavidovići
Odaberi i kupi
 
 
 
 
14:50 
17:36 
2h 46min 
 
 
 
Zavidovići - Sarajevo
Odaberi i kupi
 
 
 
 
15:12 
17:36 
2h 24min 
 
10,46 EUR
 
Žepče - Sarajevo
Odaberi i kupi
 
 
(78,81 HRK)
 
15:25 
16:45 
1h 20min 
 
7,49 EUR
 
Sarajevo - Zenica
Odaberi i kupi
 
 
(56,43 HRK)
 
15:25 
17:33 
2h 8min 
 
10,46 EUR
 
Sarajevo - Žepče
Odaberi i kupi
 
 
(78,81 HRK)
 
 
odabir države: