Autobusno stajalište Pučišća Hrvatska

 
dolasci:
DOL.
 
IZ PRAVCA
PRIJEVOZNIK
06:30
Sumartin
Autotrans - Rijeka
06:30
Gornji Humac (raskršće)
Autotrans - Rijeka
06:30
Selca (Brač)
Autotrans - Rijeka
06:40
Supetar
Autotrans - Rijeka
06:40
Postira
Autotrans - Rijeka
06:55
Postira
Autotrans - Rijeka
06:55
Supetar
Autotrans - Rijeka
09:35
Supetar
Autotrans - Rijeka
09:35
Postira
Autotrans - Rijeka
10:45
Postira
Autotrans - Rijeka
10:45
Supetar
Autotrans - Rijeka
13:00
Supetar
Autotrans - Rijeka
13:00
Postira
Autotrans - Rijeka
13:35
Gornji Humac (raskršće)
Autotrans - Rijeka
13:35
Bol
Autotrans - Rijeka
14:35
Bol
Autotrans - Rijeka
14:35
Gornji Humac (raskršće)
Autotrans - Rijeka
14:55
Postira
Autotrans - Rijeka
14:55
Supetar
Autotrans - Rijeka
16:00
Supetar
Autotrans - Rijeka
16:00
Supetar
Autotrans - Rijeka
16:00
Postira
Autotrans - Rijeka
16:00
Postira
Autotrans - Rijeka
17:05
Gornji Humac (raskršće)
Autotrans - Rijeka
17:05
Sumartin
Autotrans - Rijeka
17:05
Selca (Brač)
Autotrans - Rijeka
 
 
polasci:
POL.
DOL.
 
 
06:30 
07:05 
0h 35min 
4,30 EUR
 
Pučišća - Supetar
Odaberi i kupi
 
(32,4 HRK)
 
06:30 
06:50 
0h 20min 
3,50 EUR
 
Pučišća - Postira
Odaberi i kupi
 
(26,37 HRK)
 
06:30 
06:55 
0h 25min 
26,00 HRK
 
Pučišća - Splitska (Brač)
Odaberi i kupi
 
(3,45 EUR)
 
06:55 
07:15 
0h 20min 
3,50 EUR
 
Pučišća - Gornji Humac (raskršće)
Odaberi i kupi
 
(26,37 HRK)
 
06:55 
07:35 
0h 40min 
4,30 EUR
 
Pučišća - Bol
Odaberi i kupi
 
(32,4 HRK)
 
07:00 
07:20 
0h 20min 
3,50 EUR
 
Pučišća - Postira
Odaberi i kupi
 
(26,37 HRK)
 
07:00 
07:25 
0h 25min 
26,00 HRK
 
Pučišća - Splitska (Brač)
Odaberi i kupi
 
(3,45 EUR)
 
07:00 
07:35 
0h 35min 
4,30 EUR
 
Pučišća - Supetar
Odaberi i kupi
 
(32,4 HRK)
 
09:20 
09:55 
0h 35min 
4,30 EUR
 
Pučišća - Supetar
Odaberi i kupi
 
(32,4 HRK)
 
09:20 
09:45 
0h 25min 
26,00 HRK
 
Pučišća - Splitska (Brač)
Odaberi i kupi
 
(3,45 EUR)
 
09:20 
09:40 
0h 20min 
3,50 EUR
 
Pučišća - Postira
Odaberi i kupi
 
(26,37 HRK)
 
10:45 
11:05 
0h 20min 
3,50 EUR
 
Pučišća - Gornji Humac (raskršće)
Odaberi i kupi
 
(26,37 HRK)
 
10:45 
11:25 
0h 40min 
4,30 EUR
 
Pučišća - Sumartin
Odaberi i kupi
 
(32,4 HRK)
 
11:20 
12:00 
0h 40min 
4,30 EUR
 
Pučišća - Supetar
Odaberi i kupi
 
(32,4 HRK)
 
11:20 
11:50 
0h 30min 
26,00 HRK
 
Pučišća - Splitska (Brač)
Odaberi i kupi
 
(3,45 EUR)
 
11:20 
11:40 
0h 20min 
3,50 EUR
 
Pučišća - Postira
Odaberi i kupi
 
(26,37 HRK)
 
13:05 
13:25 
0h 20min 
3,50 EUR
 
Pučišća - Gornji Humac (raskršće)
Odaberi i kupi
 
(26,37 HRK)
 
13:05 
13:40 
0h 35min 
4,30 EUR
 
Pučišća - Bol
Odaberi i kupi
 
(32,4 HRK)
 
13:05 
13:45 
0h 40min 
4,30 EUR
 
Pučišća - Sumartin
Odaberi i kupi
 
(32,4 HRK)
 
13:35 
14:15 
0h 40min 
4,30 EUR
 
Pučišća - Supetar
Odaberi i kupi
 
(32,4 HRK)
 
13:35 
14:00 
0h 25min 
26,00 HRK
 
Pučišća - Splitska (Brač)
Odaberi i kupi
 
(3,45 EUR)
 
13:35 
13:55 
0h 20min 
3,50 EUR
 
Pučišća - Postira
Odaberi i kupi
 
(26,37 HRK)
 
14:35 
14:55 
0h 20min 
3,50 EUR
 
Pučišća - Postira
Odaberi i kupi
 
(26,37 HRK)
 
14:35 
15:05 
0h 30min 
26,00 HRK
 
Pučišća - Splitska (Brač)
Odaberi i kupi
 
(3,45 EUR)
 
14:35 
15:15 
0h 40min 
4,30 EUR
 
Pučišća - Supetar
Odaberi i kupi
 
(32,4 HRK)
 
14:55 
15:35 
0h 40min 
4,30 EUR
 
Pučišća - Sumartin
Odaberi i kupi
 
(32,4 HRK)
 
16:00 
16:45 
0h 45min 
4,30 EUR
 
Pučišća - Sumartin
Odaberi i kupi
 
(32,4 HRK)
 
16:00 
16:20 
0h 20min 
3,50 EUR
 
Pučišća - Gornji Humac (raskršće)
Odaberi i kupi
 
(26,37 HRK)
 
16:00 
16:20 
0h 20min 
3,50 EUR
 
Pučišća - Gornji Humac (raskršće)
Odaberi i kupi
 
(26,37 HRK)
 
16:00 
16:35 
0h 35min 
4,30 EUR
 
Pučišća - Bol
Odaberi i kupi
 
(32,4 HRK)
 
 
 
 
odabir države: