Autobusni kolodvor Pula kontakt

Trg 1. istarske brigade 1
tel 1: 060 888 612 (naplatno/extra charge)
 
Pula je široko poznata turstička destinacija (Arena). Autobusi prometuju prema svim većim gradovima u Hrvatskoj. Lokalni prijevoznik je Brioni Pula 052/356 533 / 052/356 532
 
  -> Trebaš smještaj u Puli? Pogledaj na  booking.com
 
 
dolasci:
DOL.
RELACIJA
NAPOMENA
03:20
Odaberi i kupi
05:15
Odaberi i kupi
06:00
Odaberi i kupi
06:25
Odaberi i kupi
06:50
Odaberi i kupi
07:25
Odaberi i kupi
09:10
Odaberi i kupi
10:10
Odaberi i kupi
10:30
Odaberi i kupi
10:30
Odaberi i kupi
11:01
shuttle bus Fils - Pula
Odaberi i kupi
11:45
Odaberi i kupi
13:15
Odaberi i kupi
13:45
Odaberi i kupi
13:45
Odaberi i kupi
14:00
Odaberi i kupi
14:45
Odaberi i kupi
14:45
Odaberi i kupi
14:45
Odaberi i kupi
16:00
via Rijeka Autotrans - Rijeka
Odaberi i kupi
16:00
Odaberi i kupi
16:45
Odaberi i kupi
16:45
Odaberi i kupi
17:00
Odaberi i kupi
17:15
Odaberi i kupi
17:15
Odaberi i kupi
18:35
Odaberi i kupi
19:35
Odaberi i kupi
20:00
Odaberi i kupi
20:15
Odaberi i kupi
20:15
Odaberi i kupi
20:20
Odaberi i kupi
20:30
Odaberi i kupi
20:30
Odaberi i kupi
22:45
Odaberi i kupi
23:30
Odaberi i kupi
23:30
Odaberi i kupi
 
polasci:
POL.
RELACIJA
NAPOMENA
03:45
Odaberi i kupi
05:15
via Karlovac Autotrans - Rijeka
Odaberi i kupi
05:30
Odaberi i kupi
05:30
Odaberi i kupi
06:00
Odaberi i kupi
06:00
Odaberi i kupi
06:25
Odaberi i kupi
07:00
Odaberi i kupi
07:00
Odaberi i kupi
07:00
Odaberi i kupi
08:00
Odaberi i kupi
08:30
via Rijeka Autotrans - Rijeka
Odaberi i kupi
09:10
Odaberi i kupi
10:00
Odaberi i kupi
11:00
Odaberi i kupi
11:00
Odaberi i kupi
11:00
shuttle bus Fils - Pula
Odaberi i kupi
11:45
Odaberi i kupi
12:00
Odaberi i kupi
13:00
Odaberi i kupi
13:30
Odaberi i kupi
14:10
Odaberi i kupi
14:30
Odaberi i kupi
14:30
Odaberi i kupi
15:30
Odaberi i kupi
15:40
Odaberi i kupi
17:15
Odaberi i kupi
18:00
Odaberi i kupi
19:00
Odaberi i kupi
20:00
Odaberi i kupi
20:35
Odaberi i kupi
 
 
 
odabir države: