Autobusna stanica u Sukošanu

 
Samo stajalište, nema objekta za čekanje niti prodaju karata.
 
 
dolasci:
DOL.
RELACIJA
NAPOMENA
 
polasci:
POL.
RELACIJA
NAPOMENA
 
odabir države: