Autobusni kolodvor Varaždin kontakt

tel 1: 060 300 300 (naplatno/extra charge)
tel 2: +385 42 350 334
 
Varaždin je grad na rijeci Dravi, ima više turističkih bisera od kojih je najvažnija tvrđava "Stari grad". Čakovec i Koprivnica su najbliži veći gradovi.
 
 
 
dolasci:
DOL.
 
IZ PRAVCA
PRIJEVOZNIK
05:00
Ivanec
AP - Varaždin
05:35
Trakošćan
AP - Varaždin
05:35
Bednja
AP - Varaždin
06:35
Trakošćan
AP - Varaždin
06:35
Ivanec
AP - Varaždin
06:35
Graz
FlixBus
06:40
Varaždinske Toplice
AP - Varaždin
06:40
Cvetkovec
AP - Varaždin
07:00
Trakošćan
AP - Varaždin
07:45
Ivanec
AP - Varaždin
07:45
Varaždinske Toplice
AP - Varaždin
08:40
Trakošćan
AP - Varaždin
09:45
Trakošćan
AP - Varaždin
09:46
Sv. Ivan Zelina
Vincek - Varaždin
09:46
Zagreb
Vincek - Varaždin
09:46
Novi Marof
Vincek - Varaždin
11:05
Osijek
FlixBus
11:25
Maribor
FlixBus
11:35
Zagreb
Vincek - Varaždin
12:45
Trakošćan
AP - Varaždin
13:35
Bednja
AP - Varaždin
13:35
Trakošćan
AP - Varaždin
14:20
Čakovec
Vincek - Varaždin
14:40
Varaždinske Toplice
AP - Varaždin
14:46
Sv. Ivan Zelina
Vincek - Varaždin
14:46
Novi Marof
Vincek - Varaždin
14:46
Zagreb
Vincek - Varaždin
15:24
Zagreb
Vincek - Varaždin
16:35
Poreč
AP - Varaždin
16:35
Kotoriba
Vincek - Varaždin
17:35
Trakošćan
AP - Varaždin
17:35
Ivanec
AP - Varaždin
19:39
Čakovec
Vincek - Varaždin
20:15
Zagreb
AP - Varaždin
20:40
Varaždinske Toplice
AP - Varaždin
21:35
Ivanec
AP - Varaždin
21:35
Trakošćan
AP - Varaždin
21:35
Bednja
AP - Varaždin
21:40
Čakovec
Vincek - Varaždin
21:55
Split
AP - Varaždin
22:50
Zagreb
Vincek - Varaždin
 
 
polasci:
POL.
DOL.
 
 
05:00 
06:10 
1h 10min 
 
 
Varaždin - Trakošćan
Odaberi i kupi
 
05:00 
05:30 
0h 30min 
 
 
Varaždin - Stažnjevec
 
 
05:30 
05:55 
0h 25min 
 
 
Varaždin - Vrbanovec
 
 
05:30 
06:00 
0h 30min 
 
 
Varaždin - Varaždinske Toplice
Odaberi i kupi
 
05:30 
05:52 
0h 22min 
 
 
Varaždin - Cerje (HR)
Odaberi i kupi
 
05:40 
06:15 
0h 35min 
 
 
Varaždin - Ivanec
Odaberi i kupi
 
05:40 
06:10 
0h 30min 
 
 
Varaždin - Stažnjevec
 
 
05:45 
06:15 
0h 30min 
 
 
Varaždin - Varaždinske Toplice
Odaberi i kupi
 
05:55 
06:35 
0h 40min 
 
 
Varaždin - Ludbreg
 
 
05:55 
06:22 
0h 27min 
 
 
Varaždin - Vrbanovec
 
 
06:05 
06:50 
0h 45min 
 
 
Varaždin - Ludbreg
 
 
06:10 
06:40 
0h 30min 
 
 
Varaždin - Stažnjevec
 
 
06:10 
07:10 
1h 0min 
 
 
Varaždin - Trakošćan
Odaberi i kupi
 
06:15 
07:20 
1h 5min 
 
 
Varaždin - Gornja Rijeka
Odaberi i kupi
 
06:15 
07:05 
0h 50min 
 
 
Varaždin - Novi Marof
Odaberi i kupi
 
06:15 
07:00 
0h 45min 
 
 
Varaždin - Ivanec
Odaberi i kupi
 
06:30 
06:52 
0h 22min 
 
 
Varaždin - Cerje (HR)
Odaberi i kupi
 
06:40 
07:13 
0h 33min 
 
 
Varaždin - Varaždinske Toplice
Odaberi i kupi
 
06:40 
11:25 
4h 45min 
 
 
Varaždin - Osijek
Odaberi i kupi
 
 
 
07:00 
09:00 
2h 0min 
7,30 EUR
 
Varaždin - Zagreb
Odaberi i kupi
 
(55 HRK)
 
07:00 
08:05 
1h 5min 
 
 
Varaždin - Trakošćan
Odaberi i kupi
 
07:00 
07:30 
0h 30min 
 
 
Varaždin - Stažnjevec
 
 
08:00 
08:22 
0h 22min 
 
 
Varaždin - Vrbanovec
 
 
09:30 
09:57 
0h 27min 
 
 
Varaždin - Vrbanovec
 
 
09:30 
10:50 
1h 20min 
 
 
Varaždin - Trakošćan
Odaberi i kupi
 
09:30 
10:00 
0h 30min 
 
 
Varaždin - Stažnjevec
 
 
09:30 
10:55 
1h 25min 
11,40 EUR
 
Varaždin - Zagreb
Odaberi i kupi
 
(85,89 HRK)
 
09:30 
20:00 
10h 30min 
30,10 EUR
 
Varaždin - Split
Odaberi i kupi
 
(226,79 HRK)
 
09:30 
16:40 
7h 10min 
23,70 EUR
 
Varaždin - Zadar
Odaberi i kupi
 
(178,57 HRK)
 
09:30 
18:10 
8h 40min 
25,80 EUR
 
Varaždin - Šibenik
Odaberi i kupi
 
(194,39 HRK)
 
 
 
 
odabir države: